Tuổi thọ loài gián được bao lâu? Vòng đời và cách diệt gián hiệu quả